Termeni şi Condiţii

Utilizarea site-ului www.admarks.ro echivalează cu citirea şi înţelegerea termenilor şi condiţiilor de mai jos şi presupune că sunteţi implicit de acord cu acceptarea şi respectarea lor.

AdMarks îşi rezervă dreptul de a schimba şi actualiza în orice moment conţinutul acestui site, precum şi a Termenilor şi condiţiilor de folosire, fără niciun fel de notificare prealabilă a Utilizatorilor/Clienţilor.

Copyright

Conţinutul site-ului www.admarks.ro – imagini, texte, elemente de grafică web, scripturi, software etc. – este, în totalitatea lui, proprietatea AdMarks Media SRL şi este apărat de Legea nr. 8 din 14 martie 1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe şi de legile române şi europene privind proprietatea intelectuală şi industrială.

Folosirea fără acordul AdMarks Media SRL a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepseşte conform legislaţiei în vigoare.
www.admarks.ro şi logo-ul AdMarks sunt mărci înregistrate ale AdMarks Media SRL.
AdMarks Media SRL poate oferi Utilizatorului/Clientului, printr-un acord, dreptul de a utiliza sub o formă descrisă, un anumit conţinut al site-ului. Acest acord se aplică strict pentru conţinutul definit, pe o perioada stabilită în acord şi doar pentru persoana/persoanele cărora li s-a permis utilizarea acestui conţinut, fără a putea utiliza şi alte conţinuturi ale site-ului admarks.ro.

Date personale

Datele personale ale Utilizatorului/Clientului includ următoarele categorii: nume, prenume, e-mail, telefon, datele de identificare ale persoanei fizice, respectiv juridice (CNP/CUI/CIF), datele contului bancar, date generale despre website-ul şi businessul Utilizatorului/Clientului.
Scopul colectării acestor date cu caracter personal şi a celorlalte informaţii din formularul de comandă constă în gestiunea economico-financiară, facturare (refuzul furnizării acestor date determină imposibilitatea onorării comenzilor), informarea Clienţilor privind evoluţia şi starea comenzilor, reclamă, marketing, publicitate, statistică, servicii de comunicaţii electronice (trimiterea confirmării comenzilor, trimiterea de newslettere, promoţii, alte buletine informative periodice etc.).
Completarea de către Utilizatori a formularelor pe site echivalează cu acceptarea necondiţionată ca aceste date să fie incluse în baza de date a www.admarks.ro şi cu utilizarea şi prelucrarea de către admarks.ro, afiliaţii şi colaboratorii săi pentru desfăşurarea activităţilor enumerate mai sus, inclusiv, dar nelimitandu-se la furnizori de servicii de servicii de marketing, curierat, servicii de plată/bancare.

AdMarks Media SRL nu face publice şi nu vinde bazele de date ce conţin informaţii referitoare la datele personale ale Utilizatorilor/Clienţilor săi.

Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată, şi Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, AdMarks Media SRL are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate datele personale furnizate de clienţi, un membru al familiei acestora ori o altă persoană.

Clienţilor le sunt garantate drepturile prevăzute de Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenţie, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de se adresa justiţiei în caz de încălcare a drepturilor sale. Clienţii au dreptul de a solicita ştergerea totală sau parţială a datelor cu caracter personal. Clientul poate solicita oricare dintre drepturile enumerate mai sus în baza unei cereri scrise, semnate şi datate, înaintată către AdMarks Media SRL.
www.admarks.ro nu solicită Utilizatorilor săi prin niciun mijloc de comunicare (telefon/e-mail etc.) informaţii confidenţiale, date despre conturi bancare, parole personale etc. În cazul în care Utilizatorul le divulgă unor terţi, acesta poartă întreaga responsabilitate pentru acţiunile sale. Astfel, în cazuri de divulgare de astfel de date, Utilizatorul nu poate ţine răspunzător pe admarks.ro pentru niciun fel de prejudiciu.

www.admarks.ro nu reţine şi nu stochează datele de card ale clienţilor.

Not keeping data: Datele cardului de plată al Clientului/Utilizatorului/Cumpărătorului nu vor fi accesibile şi nici nu vor fi stocate de către www.admarks.ro, ci doar de către instituţia de autorizare a Tranzacţiei sau o altă entitate autorizată să presteze servicii de stocare date de identificare a cardului, despre a cărei entitate Clientul/Utilizatorul/Cumpărătorul va fi informat, anterior introducerii datelor.
3D Secure: 3D Secure înseamnă o nouă abordare globală a autentificării cumpărătorilor şi vânzărilor în tranzacţii sigure pe Internet. Această măsură de siguranţă presupune redirecţionarea utilizatorului în momentul efectuării plăţii pe o pagină securizată unde înregistrarea fiecărui deţinător de card se face prin atribuirea unui cod de autorizare pentru fiecare tranzacţie online. Cardurile acceptate la plată sunt cele emise sub siglele VISA (Classic şi Electron) şi MASTERCARD (inclusiv Maestro, dacă au cod CVV/CV2).

Înregistrarea comenzii

Pentru înregistrarea unei comenzi pe site-ul admarks.ro, Utilizatorul este obligat să folosească o adresă de e-mail validă.
www.admarks.ro poate refuza cererea de comandă în situaţiile în care constată că Utilizatorul a folosit informaţii neconforme cu realitatea sau foloseşte serviciile într-un mod neconform cu uzanţele normale.

Preţ

Preţul, modalitatea de plată şi termenul de plată sunt specificate în Comandă. Vânzătorul va emite către Client o factură pentru serviciile livrate, obligaţia Clientului fiind să furnizeze toate informaţiile necesare emiterii facturii conform cu legislaţia în vigoare.

Preţul final plătit de client este format exclusiv din preţul produsului, având în vedere că produsele digitale se transmit doar în format electronic (pe adresa de e-mail specificată în Comandă), deci nu se prezintă sub forma unor produse fizice care să fie livrate Clientului, aşadar nu există costuri privind transportul sau alte tipuri de cheltuieli.

Toate preţurile aferente serviciilor comercializate pe site-ul admarks.ro sunt exprimate în Euro şi conţin T.V.A.
Plata pentru produsele şi serviciile digitale se face exclusiv online (card bancar), plata ramburs nefiind posibilă.

Livrare

Data estimată de livrare poate varia în funcţie de serviciul solicitat, şi este afişată în pagina produsului, în pagina de Comandă precum şi în e-mailul sau telefonul de confirmare a Comenzii.

Pentru toate categoriile de produse, termenul maxim de livrare este de 30 de zile de la data confirmării Comenzii.

Clientul are obligaţia şi responsabilitatea să verifice informaţiile de compatibilitate şi instrucţiunile disponibile pe site şi să se asigure, înainte de achiziţionare că produsele digitale pe care intenţionează să le cumpere sunt compatibile cu dispozitivele pe care intenţionează să le utilizeze.

În măsura în care Clientul a primit un link de download valid, în conformitate cu Comanda plasată pe site, se va consideră că serviciul pe care admarks.ro s-a obligat să îl presteze a fost îndeplinit şi acceptat de Client.

Linkurile de download oferite Clientului nu pot fi retrase odată ce au fost trimise, iar, în măsura în care sunt funcţionale în condiţiile şi pentru dispozitivele specificate pe site, se va considera că admarks.ro şi-a îndeplinit toate obligaţiile faţă de Client. În situaţia în care Clientul achiziţionează un produs digital care nu este compatibil cu dispozitivul şi/sau această incompatibilitate este specificată în mod public pe site, nu va fi posibilă returnarea contravalorii produselor atât timp cât Clientului i s-a livrat un link de download valid care funcţionează în condiţiile specificate pe site.

Retur

Serviciile digitale nu pot fi returnate, potrivit legislaţiei.

De asemenea, şi produsele digitale (inclusiv ebooks) fac excepţie de la condiţiile uzuale de retur întrucât sunt considerate servicii de către legislaţia în vigoare.

Mai precis, potrivit articolului 16, lit. m) din OUG nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, este exceptat de la dreptul de retragere conținutul digital care nu este livrat pe un suport material, dacă prestarea a început cu acordul prealabil expres al consumatorului şi după ce acesta a confirmat că a luat cunoştinţă de faptul că îşi va pierde dreptul la retragere.

Vezi ordonanța pe site-ul ANPC

Dispoziţii finale

Dacă oricare dintre clauzele de mai sus va fi găsită nulă sau nevalidă, indiferent de cauză, aceasta nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze.

Odată cu cumpărarea şi lansarea comenzii, clientul acceptă necondiţionat termenii şi condiţiile de utilizare, valoarea acestora fiind aceeaşi cu a unui contract valabil încheiat.